За картата

Добре дошли в първата свободна интерактивна онлайн карта на екологичните конфликти и добри практики на български език!

Картата представлява постоянно растаща база данни с информация за екологични конфликти и добри практики от страната и света.

Тук можете:
- да търсите случаи според темата, която ви интересува;
- да изберете дадена точка и да търсите за наличието на екологични проблеми или добри практики в радиус от между 1 км и 100 км (функцията за филтриране по местоположение);
- да публикувате нови случаи - добри примери за екологосъобразни практики като еко-селища, хранителни кооперативи, фермерски пазари и др.;
- да публикувате нов случаи на екоконфликти като замърсяване, нарушение на защитени зони, конфликти с добивната промишленост, проблеми на градската среда и др.

ЕС "За Земята" насърчава всички хора, които се сблъскват с добри или лоши екологични примери, да потърсят вдъхновение от опита на сходни случаи от България и света.

Използвайте силата на визуалното представяне, за да предупредите за конкретни екологични конфликти или да споделите добри еко практики около вас (чрез бутона "изпратете случай"). Всички получени случаи ще бъдат преглеждани от нашите модератори за две условия: 1) достоверност и 2) съответствие с темите на тази карта.

Свързването на пространствена информация с екологични казуси улеснява откриването на сходни проблеми или добри практики. Надяваме се, че чрез тази карта ще спомогнем за изгражданието на мрежи за взаимопомощ между хората от различни местни общности, независимо от местоположението им.

Българската карта е вдъхновена от Международния атлас за екологични конфликти, създаден благодарение на проекта EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, финансиран от Европейския съюз, в който участва и Екологично сдружение За Земята.